MODERNÝ PRÍSTUP K HOSPODÁRENIU S VAŠIMI ENERGIAMI

OPRITE SA O 3 PILIERE NÁŠHO ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

ÚSPORY
PORIADOK
PODPORA


Eneco, s.r.o.

Firma ENECO Vám ponúka svoje dlhoročné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti úspor energie. V spolupráci s Vami môžeme vypracovaním správnej energetickej koncepcie prispieť k zníženiu výdavkov za energie, zníženiu znečistenia životného prostredia, celkovému zlepšeniu komfortu bývania, zdravia obyvateľov a to presadzovaním environmentálne prijateľných spôsobov vykurovania, efektívnym využívaním energie, energetickým riadením a celkovým zvyšovaním povedomia občanov.

Neviete odpovedať kladne na nasledujúce otázky?

Nemáte prehľad o tom, koľko energie spotrebujete? Neviete aké je Vaše finančné hospodárenie s energiami? 

Máte zmätok vo faktúrach, technických dokumentáciách, nemáte ich uložené na jednom mieste či digitalizované?

Nemáte informácie o povinnostiach vyplývajúcich
z energetickej legislatívy a vystavujete sa riziku pokút?

Reagujete neskoro na výzvy a dotácie? Neviete ako strategicky postupovať v energetickom hospodárení?

V tom prípade je tu pre Vás ecomanažment!

10 dôvodov, prečo sa pripojiť k projektu.

  1. ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIE - prvým a hlavným dôvodom aplikácie energetického manažmentu vo Vašej firme, obci či organizácií je úspora energie a zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie vďaka znižovaniu produkcie CO2.
  2. ÚSPORA ČASU PRACOVNÍKOV - vďaka ecomanažmentu sa môže Vaša firma, obec či organizácia plne venovať svojim hlavným činnostiam a sústrediť sa na svoje ciele. Ecomanažment má stále pod kontrolou Vaše spotreby či faktúry.
  3. INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE - samozrejmou súčasťou ecomanažmentu je prehľadné analytické prostredie, v ktorom nájdete všetky informácie o Vašej spotrebe na jednom mieste, jej porovnanie a grafické vyhodnotenia.
  4. JEDNODUCHOSŤ PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM - vďaka ecomanažmentu už nemusíte prehľadávať desiatky stránok, aby ste sa dostali k výsledkom hľadania Vašej spotreby. Jednoduchosť a prístupnosť do nášho systému odkiaľkoľvek je pre nás základom.
  5. PREHĽAD A PORIADOK V TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIÍ A FAKTÚRACH - Vaše faktúry a technické dokumentácie vďaka ecomanažmentu zoskupíme, roztriedime a uskladníme na jednom mieste, čím Vám poskytneme súhrnný a organizovaný prehľad.
  6. SPOĽAHLIVÉ INFORMÁCIE O POVINNOSTIACH VYPLÝVAJÚCICH Z LEGISLATÍVY - vďaka naším skúsenostiam a dlhoročnému pôsobeniu v oblasti energetiky, máme prehľad v legislative. O dôležitých povinnostiach z nej vyplývajúcich Vás budeme pravidelne informovať.
  7. NEUSTÁLA AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ - oblasť energetiky a klímy sa čoraz viac dostáva do pozornosti širokej verejnosti. Nastavujú sa nové trendy a smerovania, ktoré Vašu činnosť môžu ovplyvniť. Tieto aktuality neustále sledujeme za Vás.
  8. ODBORNÝ PRÍSTUP K ÚSPORÁM - vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti energetiky, sme nazberali množstvo skúsenosti, ktoré Vám radi odovzdáme prostredníctvom ecomanažmentu.
  9. RÝCHLA REAKCIA NA VÝZVY A DOTÁCIE - radi Vám poradíme, pomôžeme a poskytneme tie najčerstvejšie informácie z oblasti výziev a dotácií pre financovanie Vašich energeticky úsporných opatrení. 
  10. HĽADANIE ĎALŠÍCH ÚSPOR (FINANCIÍ, ČASU, PRIESTORU, ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ATĎ.) - naše služby nekončia len pri monitorovaní a vyhodnocovaní Vašej spotreby. Keďže sa s klientmi snažíme budovať dlhoročné spolupráce a najmä vzťahy, naším produktom stále pridávame niečo naviac. Vďaka ďalším službám, ktoré poskytujeme, sa snažíme o komplexnejšie uspokojenie Vašich energetických potrieb.

Ako postupujeme pri ecomanažmente?

Chete vedieť, ako postupujeme pri ecomanažmente? Pozrite si náš postup.

Na začiatok

V prípade ak sa rozhodnete o spoluprácu s nami, ešte pred realizovaním ecomanažmentu, sa s Vami radi stretneme, zoznámime sa s Vašou firmou, obcou či organizáciou. Zameriame sa na Vaše potreby, dohodneme si rozsah poskytovaných služieb a obchodné podmienky.

Analýza spotreby energie

V prípade ak sa rozhodnete o spoluprácu s nami, ešte pred realizovaním ecomanažmentu, sa radi zoznámime s Vašou firmou, obcou či organizáciou. Na začiatok zanalyzujeme predchádzajúcu spotrebu, zistíme aktuálny stav spotreby a začneme s monitorovaním novej spotreby.

Zhodnotenie spotreby energie

Po vyhodnotení predchádzajúcej a súčasnej spotreby sa vytvorí súhrn Vášho hospodárenia s energiou. Na základe súhrnu hospodárenia je možné optimalizovať spotrebu, zmeniť tarifu, optimalizovať ističe či zmeniť rezervovanú kapacitu resp. maximálnu rezervovanú kapacitu energie.

Návrh opatrení

Ďalším krokom k zníženiu spotreby energie je návrh opatrení. Vďaka naším skúsenostiam v oblasti energetiky v kombinácií s energetickým manažmentom je možné aplikovať potrebné riešenia na Vašu firmu, mesto či organizáciu. Týmto spôsobom je možné zefektívniť hospodárenie so spotrebou energie.

Oslovila Vás naša ponuka?

MÁTE ZÁUJEM O ECOMANAŽMENT?

Aké služby ponúkame?

Zoznámte sa s ponukou ecomanažmentu!

SLUŽBY, VĎAKA KTORÝM POMÁHAME ŠETRIŤ

1. Evidencia spotreby energie
2. Vyhodnotenie spotreby energie
3. Optimalizácie spotreby energie
4. Pasportizácia budov a energetických zariadení
5. Zaškolenie zamestnancov v oblasti šetrenia energie

Účinné a overené služby, vďaka ktorým je možné znížiť Vaše spotreby energie a šetriť nie len Vaše náklady, ale aj čas zamestnancov.

SLUŽBY, VĎAKA KTORÝM NEMÁTE ZM ÄTOK

1. Zoskupenie, roztriedenie a uschovanie faktúr
2. Zoskupenie, roztriedenie a uschovanie technickej dokumentácie
3. Zoskupenie, roztriedenie a uschovanie projektovej dokumentácie

Prehľadný a dostupný informačný systém, vďaka ktorému máte prístup a poriadok vo Vašich dokumentoch kedykoľvek a kdekoľvek.

SLUŽBY, VĎAKA KTORÝM  ZÍSKATE PODPORU

1. Poradenstvo v oblasti energetiky
2. Poradenstvo v oblasti čerpania výziev a dotácií
3. Sledovanie povinností vyplývajúcich z legislatívy
4. Sledovanie trendov a smerovania v oblasti energetiky
5. Pomoc pri vypracovaní Vašich rozvojových dokumentov

Odborná podpora, vďaka ktorej získate prehľad o najnovšej legislatíve, súčasných trendoch a smerovaní v oblasti energetiky.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Otázky a odpovede

Energetický manažment je služba, ktorá poskytuje systematický prístup k zlepšovaniu hospodárenia s energiou.
Integráciou energetického manažmentu do firmy/mestá/organizácie, je možné vytvoriť postup na trvalé zlepšovanie hospodárenia s energiou. Zlepšením hospodárenia s energiou a súvisiacich nákladov na energiu môžu byť organizácie konkurencieschopnejšie.
Okrem toho môžu implementáciou manažmentu viesť organizácie k splneniu celkových cieľov v oblasti zmierňovania zmeny klímy znížením ich emisií skleníkových plynov súvisiacich s energiou.

Náš ecomanažment sa nešpecifikuje len na jeden druh energie a viete ho aplikovať na spotrebu elektriny, plynu, vody, ale aj centrálneho zdroja tepla.
Rovnako aj samotná ponuka služieb v rámci ecomanažmentu sa neskladá len zo sledovania a vyhodnocovania spotreby, ale vďaka rozširujúcim službám je možné vykonávať hĺbkový manažment.
Preto je možné nazvať ecomanažment = komplexným energetickým manažmentom.

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať pomocou Kontaktného formulára alebo na tel. čísle uvedenom v sekcii Kontakt.

Zmluvy k naším produktom sa uzatvárajú na jeden kalendárny rok s opciou na ďalší rok. Po uplynutí platnosti zmluvy sa dá zmluvy ukončiť.

Samozrejme, že náš produkt povinný nieje! Avšak ak Vám záleží na Vašich úsporách a životnom prostredí, ecomanažment si doprajete aj dobrovoľne.

Na stiahnutie

Stiahnite si našu brožúru

KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

ADRESA
Budovateľská 11628/38
080 01 Prešov
Slovensko

KONTAKT
Email     eneco@eneco.sk
Mobil     +421 915 973 835
Telefón +421 51 772 13 40

© Copyright 2021 Eneco, s.r.o. - Všetky práva vyhradené