Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany súkromia popisujú zásady spoločnosti Eneco, s.r.o., Budovateľská 11628/38, Prešov 080 01, Slovensko:
e-mail: eneco@eneco.sk, telefón: +421915973835 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní Vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používate náš web (https://eneco.sk/). Prístupom alebo používaním webu vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním svojich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k webu, ani ju nepoužívajte.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia a aktualizované zásady ochrany osobných údajov zverejníme na webe. Aktualizovaná politika bude účinná 180 dní od zverejnenia revidovanej politiky v službe a váš ďalší prístup alebo používanie služby po uplynutí tejto doby bude predstavovať váš súhlas s revidovanou politikou ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame túto stránku pravidelne kontrolovať.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZBIERAME

Zhromaždíme a spracujeme nasledujúce osobné údaje o vás:

    - Meno a priezvisko

    - Email

    - Telefón

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

    - Marketingové / reklamné

   - Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov

    - Podpora

    - Informácie o správe

    - Cielená reklama

    - Správa objednávky zákazníka

    - Ochrana stránok

    - Riešenie sporov

Ak chceme vaše informácie použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie použijeme až po získaní vášho súhlasu a potom iba na účel (účely), na ktoré (ktoré) udelíte súhlas, pokiaľ od nás nebude vyžadované iné zákon.

AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE

Bez získania vášho súhlasu nebudeme prenášať vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, s výnimkou obmedzených okolností uvedených nižšie:

    - Reklamná služba

    - Sponzori

    - Marketingové agentúry

    - Právnické osoby

    - Analytika

    - Zhromažďovanie a spracovanie údajov

Vyžadujeme, aby tieto tretie strany používali osobné informácie, ktoré im odovzdávame, iba na účel, na ktorý boli prenesené, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj za účelom: (1) dodržiavania platných zákonov, predpisov, súdnych príkazov alebo iných právnych procesov; (2) presadzovať vaše dohody s nami, vrátane týchto zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo získaniu Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív prevedených na nového vlastníka.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia ukončia svoje účty, alebo tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budeme musieť uchovávať určité informácie dlhšie, ako napríklad vedenie záznamov / hlásenie v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zostatkové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje. (priamo alebo nepriamo) môžu byť uložené na neurčito.

VAŠE PRÁVA

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup a opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo na získanie kópie vašich osobných údajov, na obmedzenie alebo namietanie proti aktívnemu spracovaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť u zákonného orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu enecopresov@gmail.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné informácie alebo odvolať súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, ani ich využívať.

COOKIES

Čo sú súbory cookie?

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. J. Informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako spravovať nastavenia súborov cookie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých častí informácií. Ukladajú sa do vášho zariadenia po načítaní webových stránok do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú zabezpečiť, aby web fungoval správne, aby bol bezpečnejší, aby poskytoval lepší dojem používateľa a aby sme porozumeli jeho výkonnosti a aby sme mohli analyzovať, čo funguje a kde je potrebné vylepšiť.

Ako používame cookies?

Rovnako ako väčšina služieb online, aj naše webové stránky používajú súbory cookie prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Súbory cookie prvej strany sú väčšinou nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok a nezhromažďujú žiadne z vašich osobných údajov.

Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej stránke slúžia hlavne na pochopenie toho, ako webová stránka funguje, ako integrujete s našou webovou stránkou, na zaistenie bezpečnosti našich služieb, na poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a na zaistenie lepšieho a vylepšeného používateľa. skúsenosti a pomáhajú urýchliť vaše budúce interakcie s našimi webovými stránkami.

Spravujte predvoľby súborov cookies

Predvoľby súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo. Umožní vám to znovu navštíviť banner súhlasu so súbormi cookies a okamžite zmeniť svoje preferencie alebo odvolať súhlas.

Okrem toho rôzne prehľadávače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a mazania súborov cookies používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača a blokovať / zmazať cookies. Nižšie sú uvedené odkazy na podporné dokumenty týkajúce sa správy a odstránenia súborov cookies z hlavných webových prehľadávačov. 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050 

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc 

Ak používate akýkoľvek iný webový prehliadač, navštívte oficiálnu podporu tohto prehliadača.

BEZPEČNOSŤ

Zabezpečenie vašich informácií je pre nás dôležité a my použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií pod našou kontrolou. Vzhľadom na inherentné riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a v dôsledku toho nemôžeme zaručiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na svoje vlastné riziko.

ODKAZY NA TRETIE STRANY A POUŽITIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými praktikami žiadnych tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej webové stránky alebo služby, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom odkazu v službe. Dôrazne vám odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webov alebo služieb tretích strán.

 OCHRANA DÁT

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré máme k dispozícii, môžete nás kontaktovať:
Eneco, s.r.o., Budovateľská 11628/38, e-mail: eneco@eneco.sk, telefón: +421915973835.
Vaše podnety budeme riešiť v súlade s platnými zákonmi.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

ADRESA
Budovateľská 11628/38
080 01 Prešov
Slovensko

KONTAKT
Email     eneco@eneco.sk
Mobil     +421 915 973 835
Telefón +421 51 772 13 40

© Copyright 2021 Eneco, s.r.o. - Všetky práva vyhradené